Predavanje: Dynamics of meromorphic vector fields on the Riemann sphere

U petak 06.05. od 12h u dvorani B3-17 PMF-a

dr. sc. Martin Klimeš

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu

održat će predavanje

DYNAMICS OF MEROMORPHIC VECTOR FIELDS ON THE RIEMANN SPHERE

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju.

Sažetak: The talk will offer a brief overview on the dynamics of real-time flow of rational vector fields in one complex variable on CP^1, of their bifurcations, and, if time allows, of the structure of their moduli space. The real phase portrait is also known as the horizontal foliation of the dual meromorphic differential form (Abelian differential), and a great deal of the theory has a natural generalization also for horizonal foliations of meromorphic quadratic differentials on compact Riemann surfaces. No prior knowledge of dynamics needed.

Sedmi hrvatski matematički kongres

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će se

S E D M I   H R V A T S K I   M A T E M A T I Č K I   K O N G R E S

održati u Splitu od 15. do 18. lipnja 2022. godine pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sedmi hrvatski matematički kongres je međunarodni znanstveni skup kojeg zajednički organiziraju Splitsko matematičko društvo, Hrvatsko matematičko društvo i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu.

Neki važni datumi:

  • Krajnji rok za registraciju i plaćanje kotizacije je 15. svibnja 2022. godine.
  • Krajnji rok za slanje sažetaka je 1. svibnja 2022. godine.

Ostale informacije možete naći na mrežnim stranicama:

7th Croatian Mathematical Congress – June 17-20, 2020, Split, Croatia (unist.hr)

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem pridonesete uspješnosti našega Kongresa!

U ime Organizacijskoga odbora:

Borka Jadrijević i Milica Klaričić Bakula

9. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske

Od 5. do 6. srpnja 2022. godine održat će se 9. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva (HMD-a), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF-a) i Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO-a), te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Glavna tema skupa je

“Smisao u matematici”

 U radu skupa sudjelovat će metodičari, nastavnici i učitelji matematike, učitelji razredne nastave, odgajatelji, visokoškolski nastavnici, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje te studenti zainteresirani za nastavu matematike.

Rad kongresa planira se u šest sekcija:

– sekcija za predškolski odgoj,

– sekcija za učitelje razredne nastave,

– sekcija za učitelje matematike u višim razredima osnovne škole,

– sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama,

– stručna sekcija,

– sveučilišna sekcija.

Zainteresirani autori mogu predložiti sekcijska priopćenja (15 minuta), radionice na računalima (60 minuta) i radionice u učionici (90 minuta) te postere. Sažetke treba napisati koristeći predviđeni obrazac te ih e-poštom poslati na adresu kongres.matematika@gmail.com. U zborniku radova 9. kongresa nastavnika matematike bit će objavljeni sažeci, dok će odabrani cjeloviti radovi biti objavljeni u časopisu Poučak.

 Važni datumi:

20. 4. 2022. Rok za slanje sažetaka

24. 4. 2022. Obavijest o prihvaćanju sažetaka

1. 5. 2022. Rok za slanje revidiranih sažetaka

15. 9. 2022. Rok za slanje cjelovitih radova (za objavu u časopisu Poučak)

 Poveznica za prijavu dostupna je ovdje.

Više o 9. kongresu nastavnika matematike Republike Hrvatske možete pronaći na https://matematika.hr/9-kongres-nastavnika-matematike/.

Organizacijski odbor 9. kongresa nastavnika matematike RH

Predavanje: o incidencijskim grafovima 2-dizajna

U petak 25.03. od 12h u dvorani B3-17 PMF-a

prof. dr. sc. Sanja Rukavina

Fakultet za matematiku
Sveučilište u Rijeci

održat će predavanje

O INCIDENCIJSKIM GRAFOVIMA 2-DIZAJNA.

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju.

Sažetak

Predavanje: where groups = graphs = topology

U petak 11.03. od 12h u dvorani B3-17 PMF-a

prof. Mathew Timm

s Bradly University i splitskog PMF-a

održat će predavanje

where groups = graphs = topology.

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju.

Sažetak predavanja:
A group is non-Hopfian if it has proper quotients which are isomorphic to itself. The Baumslag-Solitar groups [Baumslag, G., Solitar, D., 1962] were the first known examples of 2 generator, 1 relator non-Hopfian groups. They, and the broader class of generalized Baumslag-Solitar (GBS) groups, have since become test beds for various sorts of conjectures in group theory. The class of GBS groups is intimately connected to a class of graphs, the GBS graphs, and a class of topological spaces, the GBS complexes. We explore those connections and, we hope, provide a justification for the title chosen for this talk.

Poziv na sjednicu Sabora SMD-a

Redovita i izborna sjednica Sabora Splitskoga matematičkog društva održat će se u četvrtak 14. listopada 2021.  u 19:15 online preko platforme Google Meet. Poveznica za online sjednicu je: https://meet.google.com/wps-fyvy-qam

Prijedlog dnevnoga reda:

  1. Utvrđivanje kvoruma.
  2. Usvajanje dnevnog reda.
  3. Izvješće o radu društva u 2019. i 2020. godinu.
  4. Financijsko izvješće za 2019. i 2020. godinu.
  5. Plan rada u 2021. i 2022. godinu.
  6. Izbor upravnog osoblja i članova upravnih tijela društva.
  7. Razno.

Na sjednicu su pozvani svi članovi SMD-a, a dobrodošli su i ostali zainteresirani.

Borka Jadrijević, predsjednica SMD-a