Tribina – popularizacija znanosti

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održat će se Tribina na temu popularizacije znanosti. Sudionici će raspraviti o potrebi i načinima popularizacije znanosti, posebno matematike i fizike, te istaknuti dobre i loše načine javnog izlaganja o znanosti. Vise na stranicama AZOO.

Pozivu su se odazvali i akademik Vladimir Paar, prof. dr. sc. Ivica Puljak,  prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Toni Milun, prof.,  i ostali.
Mjesto održavanja: FESB, videokonferencijska dvorana, R. Boškovića 32, Split
Vrijeme održavanja: 18 do 19 i 30 sati.
Svi ste  pozvani da nam se pridužite.
U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održat će se Tribina na temu popularizacije znanosti. Sudionici će raspraviti o potrebi i načinima popularizacije znanosti, posebno matematike i fizike, te istaknuti dobre i loše načine javnog izlaganja o znanosti. Vise na stranicama AZOO.

Pozivu su se odazvali i akademik Vladimir Paar, prof. dr. sc. Ivica Puljak,  prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Toni Milun, prof.,  i ostali.
Mjesto održavanja: FESB, videokonferencijska dvorana, R. Boškovića 32, Split
Vrijeme održavanja: 18-19 i 30 sati.
Svi ste  pozvani da nam se pridužite.
U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održat će se Tribina na temu popularizacije znanosti. Sudionici će raspraviti o potrebi i načinima popularizacije znanosti, posebno matematike i fizike, te istaknuti dobre i loše načine javnog izlaganja o znanosti.

Pozivu su se odazvali i akademik Vladimir Paar, prof. dr. sc. Ivica Puljak,  prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Toni Milun, prof.,  i ostali.
Mjesto održavanja: FESB, videokonferencijska dvorana, R. Boškovića 32, Split
Vrijeme održavanja: 18-19 i 30 sati.
Svi ste  pozvani da nam se pridužite.

Godina Matematike u OŠ Pujanki

mat_logo_tn

Svjetsku  godinu Matematike planeta Zemlje obilježavaju i u školi OŠ Pujanki.

Pozivate se  u petak 29. 11. 2013. s početkom u 18:30 na  Večer matematike u novoj školskoj zgradi na Pujankama.

Dođite i pridružite nam se! Igrat ćemo se kockicama, žetonima, kartama, štapićima, sličicama..upoznat ćemo razne igre začinjene prstohvatom matematike. Večer matematike je prilika da se svi zajedno podružimo, veselimo se vašem dolasku!

Više o događaju na web stranicama škole.

Večer matematike u Privatnoj srednjoj školi “M. A. de Dominis”

img2481-177_tn

Obilježavajući Svjetsku godinu matematike planete Zemlja 2013. u splitskim osnovnim i srednjim školama provode se Večeri matematike. Jedno od prvih takvih događanja bilo je 12.11.2013. u Privatnoj srednjoj školi  “M. A. de Dominis”,  gdje su se družili učenici natjecatelji u  matematičkim igrama: matematički rebusi,  kvadratići i kockice, mozgalice sa škarama,  glavolomije sa šibicama,  gimnastika uma,  zagonetke. Ideja o Večeri matematike potekla je od strane Hrvatskog Matematičkog društva.

Natjecali su se učenici u paru. Potrebno je bilo riješiti po tri zadatka iz svake igre. Nakon natjecanja svi učenici su dobili diplomu za sudjelovanje u natjecanju kao i simboličnu nagradu (tortica). Najuspješniji par osvojio je kalkulator i memento iz matematike.

U natjecanju su im se pridružili učenici Elektrotehničke škole, Ekonomsko-birotehničke škole i OŠ Pujanki sa svojim profesorima, a sve su osmislili vrijedni nastavnci maematike škole domaćina.

Ideja Večeri matematike potekla je od Hrvatskog matematičkog društva (HMD) koje uz potporu Ministarstva obrazovanja, prosvjete i sporta organizira Večer matematike kao skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Potaknuti suradnjom odlučili smo i naše planirane aktivnosti pridružiti završnoj Večeri  matematike koja će se održati istoga dana 5.12.2013. u Zagrebu,  Osijeku, Splitu, Rijeci i Čakovcu. Razne aktivnosti (predavanja, prezentacije, igre, natjecanja, izložbe …)  toga dana bit će otvorene za sve posjetitelje u prostorima kinoteke Zlatna vrata u Splitu.

Predavanje Gordana Radobolje

U petak 15.11.2013. u 10 sati će se održati predavanje
dr.sc. Gordana Radobolje
s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod naslovom
Primjena verteks-algebri u strukturnoj teoriji nekih reprezentacija Liejevih algebri Virasorovog tipa.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12. Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Sažetak_Radobolja.pdf

Vesna Josipović, Matematički panoi

Vesna Josipović, prof. savjetnica iz Srednje strukovne škole “Blaž Jurjev Trogiranin”, Trogir, održat će predavanje na temu:

  MATEMATIČKI PANOI

  14. studenoga 2013. (četvrtak)u 19 sati,

 PMF, Teslina 12, učionica br. 22., II kat. u sklopu aktivnosti Nastavnog razreda.

  “Usvajanje znanja može biti učinkovitije uz pomoć računala, na većem broju zadataka, na zoran način. Učenici trebaju biti aktivni u procesu učenja kao i u ocjenjivanju kvalitete vlastitog rada. Na primjerima izrade matematičkih panoa iz nastavnih cjelina: linearna funkcija, kvadratna funkcija, eksponencijalna i logaritamska funkcija, potrošački kredit i kalkulacije, prikazan je jedan drugačiji način učenja. Primjenom matematičkog programa GeoGebra kao alata za e-učenje, na praktičnim zadacima, kroz istraživanje i kreativno prikazivanje rezultata, olakšano je usvajanje gradiva, čime se povećava motivacija za učenje.”

Predavanje Ninoslava Truhara

U petak 18.10.2013. u 11 sati će se održati predavanje
prof.dr.sc. Ninoslava Truhara
s Odjela za matematiku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku pod naslovom
Relativna pertubacijska teorija za pozitivno definitne matrične parove i hiperbolni svojstveni problem. Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.
Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Truhar_Abstract_ENG.pdf

Predavanje Martina Lazara

U petak 27.09. u 12 sati održati će se predavanje
doc.dr.sc. Martina Lazara
sa Sveučilišta u Dubrovniku pod naslovom
Usrednjeno upravljanje (Averaged control).
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija. Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12. Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Lazar-abstract.pdf

Predavanje Bojana Basraka

U petak 07.06. u 12 sati održat će se predavanje
prof.dr.sc. Bojana Basraka
s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
pod naslovom
“O graničnom ponašanju slučajnih šetnji”.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a u predavaonici 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.
Sažetak predavanja možete vidjeti u prilogu.

Sazetak Basrak.pdf

Željka Butorac, Specifične teškoće učenja

2.5.2013. četvrtak u 19 sati na PMF-u u predavaonici 22 u sklopu Nastavnog razreda SMD-a

održat će se predavanje

Željke Butorac, prof. logoped

Tema: Specifične teškoće učenja u nastavi matematike

Željka Butorac, prof.logoped prenijeti će nam svoja iskustva u školi, rada u raznim udrugama i kao nositeljica raznih projekata i radionica kako bi odgovorili na pitanje Što svaki učitelj matematike mora znati? : kako djeca usvajaju matematiku; koje su to predmatematičke sposobnosti; što su teškoće, a što poremećaj učenja matematike;  kako utvrditi teškoće i kako pomoći učeniku da ih prevlada; prilagodbe u radu s učenicima s teškoćama; što je uzrok poremećaja učenja matematike; matematički jezik.

Željka Butorac je stručni suradnik savjetnik u OŠ Marina Držića u Zagrebu.Diplomirala na ERF-u u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Vanjski je suradnik AZOO, i NCVVO , te Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu gdje radi kao mentor za studente na kolegijima Specifične teškoće učenja, Teškoće čitanja i pisanja i Specifične teškoće usvajanja matematičkih sadržaja.

Kao vanjski suradnik NCVVO radi na prilagodbi ispitnih materijala  državne mature za učenike s posebnim potrebama te kao pomagač i  ispravljač zadataka na državnoj maturi.

Član je upravnih odbora  HLD-a i HUD-a te autor interaktivnih CD –a za čitanje „Čitajmo zajedno 1 i 2“ i radne bilježnice „Možeš ti to , zar ne?“ Autor  je niza znanstvenih članaka i recenzija, te urednik stručnih knjiga i udžbenika.

Poziv na predavanje Hrvoja Kraljevića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof. dr. sc. Hrvoja Kraljevića
s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
pod naslovom
Multipliciteti K−tipova u U(su(n, 1)) i U(so(n, 1)).
Predavanje će se održati u četvrtak 11.04.2013. u 19 sati u predavaonici 22 PMF-a u Splitu u sklopu Znanstvenog kolokvija SMD-a.
Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

kraljevic.pdf