Sedmi hrvatski matematički kongres

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će se

S E D M I   H R V A T S K I   M A T E M A T I Č K I   K O N G R E S

održati u Splitu od 15. do 18. lipnja 2022. godine pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sedmi hrvatski matematički kongres je međunarodni znanstveni skup kojeg zajednički organiziraju Splitsko matematičko društvo, Hrvatsko matematičko društvo i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu.

Neki važni datumi:

  • Krajnji rok za registraciju i plaćanje kotizacije je 15. svibnja 2022. godine.
  • Krajnji rok za slanje sažetaka je 1. svibnja 2022. godine.

Ostale informacije možete naći na mrežnim stranicama:

7th Croatian Mathematical Congress – June 17-20, 2020, Split, Croatia (unist.hr)

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem pridonesete uspješnosti našega Kongresa!

U ime Organizacijskoga odbora:

Borka Jadrijević i Milica Klaričić Bakula

9. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske

Od 5. do 6. srpnja 2022. godine održat će se 9. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva (HMD-a), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF-a) i Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO-a), te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Glavna tema skupa je

“Smisao u matematici”

 U radu skupa sudjelovat će metodičari, nastavnici i učitelji matematike, učitelji razredne nastave, odgajatelji, visokoškolski nastavnici, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje te studenti zainteresirani za nastavu matematike.

Rad kongresa planira se u šest sekcija:

– sekcija za predškolski odgoj,

– sekcija za učitelje razredne nastave,

– sekcija za učitelje matematike u višim razredima osnovne škole,

– sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama,

– stručna sekcija,

– sveučilišna sekcija.

Zainteresirani autori mogu predložiti sekcijska priopćenja (15 minuta), radionice na računalima (60 minuta) i radionice u učionici (90 minuta) te postere. Sažetke treba napisati koristeći predviđeni obrazac te ih e-poštom poslati na adresu kongres.matematika@gmail.com. U zborniku radova 9. kongresa nastavnika matematike bit će objavljeni sažeci, dok će odabrani cjeloviti radovi biti objavljeni u časopisu Poučak.

 Važni datumi:

20. 4. 2022. Rok za slanje sažetaka

24. 4. 2022. Obavijest o prihvaćanju sažetaka

1. 5. 2022. Rok za slanje revidiranih sažetaka

15. 9. 2022. Rok za slanje cjelovitih radova (za objavu u časopisu Poučak)

 Poveznica za prijavu dostupna je ovdje.

Više o 9. kongresu nastavnika matematike Republike Hrvatske možete pronaći na https://matematika.hr/9-kongres-nastavnika-matematike/.

Organizacijski odbor 9. kongresa nastavnika matematike RH

Poziv na sjednicu Sabora SMD-a

Redovita i izborna sjednica Sabora Splitskoga matematičkog društva održat će se u četvrtak 14. listopada 2021.  u 19:15 online preko platforme Google Meet. Poveznica za online sjednicu je: https://meet.google.com/wps-fyvy-qam

Prijedlog dnevnoga reda:

  1. Utvrđivanje kvoruma.
  2. Usvajanje dnevnog reda.
  3. Izvješće o radu društva u 2019. i 2020. godinu.
  4. Financijsko izvješće za 2019. i 2020. godinu.
  5. Plan rada u 2021. i 2022. godinu.
  6. Izbor upravnog osoblja i članova upravnih tijela društva.
  7. Razno.

Na sjednicu su pozvani svi članovi SMD-a, a dobrodošli su i ostali zainteresirani.

Borka Jadrijević, predsjednica SMD-a

U Lyonu umro istaknuti hrvatski matematičar Andro Mikelić

U Lyonu je u 65. godini života umro je prof. dr. sc. Andro Mikelić, istaknuti hrvatski matematičar, dopisni član Hrvatske akademije znanosti umjetnosti i istaknuti profesor Sveučilišta Claude Bernard Lyon 1.

Prof. dr. sc. Andro Mikelić, (1956. – 2020.)

Prof. dr. sc. Andro Mikelić rođen je 2. listopada 1956. u Splitu. Djetinjstvo i ranu mladost proveo je u Vranjicu, a osnovnu i srednju školu pohađao u Vranjicu i Splitu.  Diplomirao je 1979. na studiju matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1981. te doktorirao 1983. godine. Od diplomiranja do 1992. radi u Institutu Ruđer Bošković kao asistent, znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik. Od 1992. do 2011. radio je kao profesor primijenjene matematike na Sveučilištu Claude Bernard Lyon 1 u Francuskoj. Od 2011. godine do smrti bio je istaknuti profesor (Full Distinguished Professor) primijenjene matematike na istom sveučilištu.  Svoje studijske godine (sabbaticale) koristio je za boravke na uglednim sveučilištima u Njemačkoj, Nizozemskoj i SAD-u. U razdoblju 2011. – 2013. bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Heidelbergu.

Znanstveni rad Andre Mikelića odnosi se na teoriju homogenizacije, mehaniku fluida i statističku hidrodinamiku. Posebno se bavio homogenizacijom jednadžbi Navier-Stokesa i Eulera, jednadžbama koje opisuju višefazne tokove kroz poroznu sredinu i određivanjem zakona na granici porozne sredine i slobodnog fluida. Radio je i na pronalaženju nelinearnih zakona filtracije te filtracije kroz poroznu sredinu koja se dade deformirati, kao i kroz topljive sredine. U novije vrijeme bavio se i modeliranjem krvotoka. Radio je na primjenama teorije homogenizacije na mehaniku fluida te na parcijalnim diferencijalnim jednadžbama koje se javljaju u mehanici fluida. Tema njegovih istraživanja bila je i tok kroz viskozni fluid koji je mehanički inkompresibilan, ali termički podliježe dilataciji. Dio radova odnosi se na dinamičke efekte, na zakon kapilarnog tlaka, na statističku hidrodinamiku, na Cahn- -Hilliardovu jednadžbu i na probleme trenja u linearnoj elastičnosti. Profesor Mikelić intenzivno je znanstveno surađivao s nizom matematičara u Hrvatskoj.

Dobitnik je nagrade Procter and Gamble Award 2012 Međunarodnog društva za porozne sredine Interpore za svoja velika dostignuća (enormous achievements) u istraživanju poroznih sredina. Suautor je sedam knjiga te autor ili suautor 168 znanstvenih radova, koji su citirani 1.063 puta (prema bazi Web of Science). Mikelić je bio član uređivačkog odbora niza časopisa: Applicable Analysis, ESAIM Proceedings, Differential Equations and Applications, International Journal of Differential Equations. Za dopisnog člana HAZU izabran je 2014. godine.

Profesor Andro Mikelić sahranjen je 7. prosinca 2020. na splitskom gradskom groblju Lovrinac (Vranjičko groblje).

 

 

 

SEDMI HRVATSKI MATEMATIČKI KONGRES

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će se

S E D M I   H R V A T S K I   M A T E M A T I Č K I   K O N G R E S

održati u Splitu od 17. do 20. lipnja 2020. godine pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sedmi hrvatski matematički kongres je međunarodni znanstveni skup kojeg zajednički organiziraju Splitsko matematičko društvo, Hrvatsko matematičko društvo i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu.

Kongres će se održati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Detalje možete naći na mrežnim stranicama

http://pmfst.unist.hr/cromc2020

koje ćemo kontinuirano osvježavati novim vijestima.

Slobodno nam uputite sva pitanja i komentare na: cromc2020@pmfst.hr

Neki važni datumi:

Krajnji rok za registraciju i plaćanje kotizacije je 15. svibnja 2020. godine.

Krajnji rok za slanje sažetaka je 1. svibnja 2020. godine.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem pridonesete uspješnosti našega Kongresa!

U ime Organizacijskoga odbora:

Borka Jadrijević i Milica Klaričić Bakula

It is necessary to wait 3 months before the product completely disappears from the body. For women who have had an abortion in the first trimester: it is not necessary to observe a period of transition, and it is even recommended to start Cerazette immediately without having to use another contraceptive method. For women who have given birth: you should only start taking a pill like Cerazette after a period of days, on your next period. cialis malaysia If you decide to start the pill after this date, you should use another contraceptive method such as condoms for the first seven days.

Večer matematike 2019. – odgoda

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

s obzirom na štrajk, ovogodišnja Večer matematike u organizaciji SMD-a koja se trebala održati 5. prosinca 2019. godine na PMF-u u Splitu, odgađa se do daljnjega. O novom terminu obavijestit ćemo vas početkom sljedećeg tjedna.

U ime Vijeća SMD-a,

Borka Jadrijević, predsjednica SMD-a

Overweight and obesity published November In: eTG complete. viagra pills Melbourne: Therapeutic Guidelines Limited; Jul.

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade HMD-a "Ante Mimica" za znanstveni doprinos u matematici

Dana 23. listopada 2019. godine u Jutarnjem listu objavljen je natječaj za dodjelu Nagrade Hrvatskoga matematičkog društva “Ante Mimica” za znanstveni doprinos u matematici. 

Ispravak natječaja  (Jutarnji list, 24. studenoga 2019.)

Other treatments, like topical benzoyl peroxide or retinoid combinations such as Epiduo , are often prescribed in association with antibiotics to obtain maximum benefit. viagra 100mg In most cases you should apply a thin smear once or twice a day to the entire area affected by acne, not just the spots.

Novi broj časopisa Acta mathematica Spalatensia. Series didactica

Izašao je novi broj stručno-metodičkog časopisa za matematiku Acta mathematica Spalatensia. Series didactica (AMAS)                (Vol 2 (2019) ISSN 2623-5803 Online) u elektroničkom izdanju na mrežnim stranicama: http://amas.pmfst.unist.hr/

Tiskano izdanje očekujemo tijekom svibnja.

Hvala svima koji su na bilo koji način pridonijeli izdanju novoga broja našega časopisa!

Uredništvo AMAS-a

Predavanje Vjekoslava Kovača

U petak, 18. siječnja 2019. u 12 sati, u dvorani B3-17 PMF-a u Splitu, Ruđera Boškovića 33

izv.prof.dr.sc. Vjekoslav Kovač
Matematički odsjek PMF-a u Zagrebu

održat će predavanje

Neke primjene multilinearnih singularnih integrala.

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a, a sažetak predavanja možete vidjeti ovdje: Kovac_sazetak

Radujemo se Vašem dolasku!