Predavanje Tanje Vojković

U petak, 30. listopada 2015. u 12 sati, u dvorani 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12

                        dr.sc. Tanja Vojković

s Matematičkog odjela PMF-a u Splitu, održat će predavanje

                Sigurnost u mrežama i mrežni deskriptori

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a, a sažetak predavanja možete vidjeti ovdje:

Sazetak_Vojkovic

Radujemo se Vašem dolasku!

Predavanje Ivana Veselića

U petak, 18. rujna 2015. u 12 sati, u dvorani 11 PMF-a u Splitu, Teslina 12

                                     prof.dr.sc. Ivan Veselić

s Matematičkog fakulteta Tehničkog sveučilišta Chemnitz, Njemačka, održat će predavanje

                   Relacije neodređenosti i primjene

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a, a sažetak predavanja i životopis predavača možete vidjeti ovdje:

Sazetak_Veselic      CV-Veselic

Radujemo se Vašem dolasku!

Predavanje Tine Sovič

U petak, 28. kolovoza 2015. u 12 sati, u dvorani 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12

                     dr.sc. Tina Sovič

sa Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, održat će predavanje

Standard universal dendrite Dm as an inverse limit with one set-valued bonding function.

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a, a sažetak predavanja možete vidjeti ovdje:

Sazetak_ Sovic

Radujemo se Vašem dolasku!

Predavanje Borisa Širole

U petak, 29. svibnja 2015. u 12 sati, u dvorani 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12

                                prof.dr.sc. Boris Širola

s Matematičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, održat će predavanje

     Parovi reduktivnih Liejevih algebri: o nekim geometrijskim objektima i reprezentacijama

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a, a sažetak predavanja možete vidjeti ovdje:

Sazetak_Sirola

Radujemo se Vašem dolasku!

Predavanje Kazimierza Nikodema

U srijedu, 6. svibnja 2015. u 12 sati, u dvorani 11 PMF-a u Splitu, Teslina 12

                     prof.dr.sc. Kazimierz Nikodem

s Matematičkog odjela Sveučilišta u Bielsko-Biali, Poljska, održat će predavanje

       On strongly convex functions and related classes of functions.

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a, a sažetak predavanja i životopis predavača možete vidjeti ovdje:

Sazetak_Nikodem           CV_Nikodem

Radujemo se Vašem dolasku!

Predavanje Luke Grubišića

U petak, 10. travnja 2015. u 12 sati, u dvorani 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12

                    izv.prof.dr.sc. Luka Grubišić

s Matematičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, održat će predavanje pod naslovom

       Aproksimacije rješenja operatorske Ljapunovljeve jednadžbe i primjene.

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a, a sažetak predavanja možete vidjeti ovdje:

Sazetak_Grubisic

(više ovdje: http://sma.epfl.ch/~anchpcommon/publications/expdecay.pdf)

Radujemo se Vašem dolasku!