Predavanje Gordana Radobolje

U petak 15.11.2013. u 10 sati će se održati predavanje
dr.sc. Gordana Radobolje
s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod naslovom
Primjena verteks-algebri u strukturnoj teoriji nekih reprezentacija Liejevih algebri Virasorovog tipa.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12. Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Sažetak_Radobolja.pdf

Predavanje Ninoslava Truhara

U petak 18.10.2013. u 11 sati će se održati predavanje
prof.dr.sc. Ninoslava Truhara
s Odjela za matematiku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku pod naslovom
Relativna pertubacijska teorija za pozitivno definitne matrične parove i hiperbolni svojstveni problem. Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.
Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Truhar_Abstract_ENG.pdf

Predavanje Martina Lazara

U petak 27.09. u 12 sati održati će se predavanje
doc.dr.sc. Martina Lazara
sa Sveučilišta u Dubrovniku pod naslovom
Usrednjeno upravljanje (Averaged control).
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija. Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12. Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Lazar-abstract.pdf

Predavanje Bojana Basraka

U petak 07.06. u 12 sati održat će se predavanje
prof.dr.sc. Bojana Basraka
s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
pod naslovom
“O graničnom ponašanju slučajnih šetnji”.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a u predavaonici 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.
Sažetak predavanja možete vidjeti u prilogu.

Sazetak Basrak.pdf

Poziv na predavanje Hrvoja Kraljevića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof. dr. sc. Hrvoja Kraljevića
s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
pod naslovom
Multipliciteti K−tipova u U(su(n, 1)) i U(so(n, 1)).
Predavanje će se održati u četvrtak 11.04.2013. u 19 sati u predavaonici 22 PMF-a u Splitu u sklopu Znanstvenog kolokvija SMD-a.
Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

kraljevic.pdf

Poziv na predavanje Jordana Stoyanova

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof.dr.sc. Jordana Stoyanova
s Newcastle University, United Kingdom, pod naslovom
Some Problems from Probability, Combinatorics, Number Theory and Analysis.
Predavanje će se održati
u petak, 15.03. u 12 sati u predavaonici 22 PMF-a u Splitu
u okviru Znanstvenog razreda SMD-a.
U prilogu možete vidjeti sažetak i životopis predavača.

Stoyanov_CV.pdf
Stoyanov_sazetak.pdf

Poziv na predavanje Jurice Perića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
dr.sc. Jurice Perića
s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, pod naslovom
Nova metoda poboljšavanja klasičnih nejednakosti.
Predavanje će se održati u petak 22.02.2013. u 12 sati
u dvorani 22 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

JuricaPeric.pdf

Poziv na predavanje Maje Andrić

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
dr.sc. Maje Andrić

s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
pod naslovom
Razlomljeni integrali i derivacije.
Predavanje će se održati u petak 14.12.2012. u 12 sati u dvorani 22 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Sazetak_Maja Andric.pdf

Poziv na predavanje Dragutina Svrtana

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof.dr.sc. Dragutina Svrtana

s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Svučilišta u Zagrebu,
pod naslovom
Od realnih točaka do kompleksnih polinoma. Uvod u Atiyah-Sutcliffove slutnje.

Predavanje će se održati u petak 09.11.2012. u 12 sati u dvorani 22 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Svrtan_sazetak.pdf

Poziv na predavanje Nede Lovričević

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
dr.sc. Nede Lovričević

s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
pod naslovom
Superaditivnost funkcionala Jensenovog tipa.
Predavanje će se održati u petak 26.10.2012. u 12 sati u dvorani 22 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Sazetak_Lovrincevic.pdf