Poziv na predavanje Zvonka Iljazovića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
doc.dr.sc. Zvonka Iljazovića
s Matematičkog odjela PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
pod naslovom
“Izračunljiva topologija“.
Predavanje će se održati u četvrtak 12.04.2012. u 19 sati u predavaonici 22
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Iljazovic.pdf

Poziv na predavanje Josipa Tambace

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof.dr.sc. Josipa Tambače
s Matematičkog odjela PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
pod naslovom
“Matematičko modeliranje stentova“.
Predavanje će se održati u petak 17.02.2012. u 12 sati u predavaonici 22
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Poziv na predavanje Nevena Elezovića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof.dr.sc. Nevena Elezovića
s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
pod naslovom
“Wallisova funkcija i Stirlingove aproksimacije“.
Predavanje će se održati u petak 02.12. u 11 sati u predavaonici 22
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Sažetak_Elezović.pdf

Poziv na predavanje Nikite Šekutkovskog

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje

prof.dr.sc. Nikite Šekutkovskog

s Instituta za matematiku Sveučilišta u Skopju, Makedonija
pod naslovom

Instrinic approach to shape and applications.

Predavanje će se održati u četvrtak 20. 10. 2011. u 18 sati u predavaonici
22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

Poziv na predavanje Dragana Jukića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje

prof.dr.sc. Dragana Jukića

s Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmajer u Osijeku
pod naslovom

O problemu procjene parametara u Bassovu modelu širenja inovacija.

Predavanje će se održati u petak 30. 09. 2011. u 12 sati u predavaonici
22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

sazetak Jukic.pdf

Poziv na predavanje Ivana Veselića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje

prof.dr.sc. Ivana Veselića

s Tehničkog sveučilišta u Chemnitzu, Njemačka,
pod naslovom

“Dinamika i spektar Schroedingerove jednadžbe”.

Predavanje će se održati u srijedu 21. 09.06.2011. u 11 sati u predavaonici
22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

Sažetak_Veselić.pdf

Poziv na predavanje Erica Golesa

Splitsko Matematičko Družtvo Vas poziva na predavanje

akademika prof.dr.sc. Erica Golesa

s Universidad Adolfo Ibanez, Santiago, Chile,
pod naslovom

Dynamics and Complexity of the Schelling segregation model“.

Predavanje će se održati u četvrtak, 02.06.2011. u 18 sati u predavaonici
22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

Nadalje, obaviještavaju se svi zainteresirani za teme iz matematičkog
računarstva da ce isti predavac odrzati jos dva predavanja na FESB-u i to
u utorak 31.05.2011. i u srijedu 01.06.2011. od 12-13 sati u amfiteatru A102.

Goles_biography.pdf
Sazetak_Goles SMD.pdf

Poziv na predavanje Dražena Adamovića

SMD Vas poziva na predavanje

prof.dr.sc. Dražena Adamovića

s Matematičkog odjela Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu pod naslovom

“Verteks-algebre i njihove kategorije reprezentacija”.

Predavanje će se održati u četvrtak, 12.05.2011. u 18 sati u predavaonici 22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

Adamovic.pdf

Poziv na predavanje Zorana Vondračeka

SMD Vas poziva na predavanje

doc.dr.sc. Zorana Vondračeka

s Matematičkog odjela Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu pod naslovom

“Transformacija Bernsteinovih funkcija”.

Predavanje će se održati u petak, 11.03.2011. u 11 sati u predavaonici 22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

sazetak_Vondracek.pdf

Poziv na predavanje Sonje Štimac

SMD Vas poziva na predavanje

doc.dr.sc. Sonje Štimac

s Matematičkog odjela Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu pod naslovom

“O Ingramovoj hipotezi”.

Predavanje će se održati u četvrtak, 10.03.2011. u 18 sati u predavaonici 22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

sazetak_Stimac.pdf