Poziv na predavanje Dragana Jukića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje

prof.dr.sc. Dragana Jukića

s Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmajer u Osijeku
pod naslovom

O problemu procjene parametara u Bassovu modelu širenja inovacija.

Predavanje će se održati u petak 30. 09. 2011. u 12 sati u predavaonici
22 PMF-a Sveučilišta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a.

sazetak Jukic.pdf

Posted in Znanstveni razred.