Poziv na predavanje Nevena Elezovića

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
prof.dr.sc. Nevena Elezovića
s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
pod naslovom
“Wallisova funkcija i Stirlingove aproksimacije“.
Predavanje će se održati u petak 02.12. u 11 sati u predavaonici 22
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Sažetak_Elezović.pdf

Posted in Znanstveni razred.