Dabar i Statistička olimpijada

U četvrtak 2. studenoga  2017.,  u 1900 sati na PMF-u, dvorana B3-17, R. Boškovića 33, Split

u sklopu redovitog kolokvija Nastavnog razreda SMD-a

Ela Veža, volonterka Dabra

održat će predavanje

Dabar – više od računalnog razmišljanja,

a natjecanje

Statistička olimpijada

predstavit će

Maja Pekeč, načelnica Sektora za odnose s korisnicima Državnog zavoda za statistiku.

Pozivam sve učitelje/ice i nastavnike/ice matematike da nam se pridruže.

poziv_SMD_Veža_i_Pekeč
Dabar-najava-predavanje
STATISTIČKA OLIMPIJADA-sažetak

Posted in Nastavni razred.