Poziv na predavanje Nede Lovričević

Splitsko matematičko družtvo Vas poziva na predavanje
dr.sc. Nede Lovričević

s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,
pod naslovom
Superaditivnost funkcionala Jensenovog tipa.
Predavanje će se održati u petak 26.10.2012. u 12 sati u dvorani 22 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Predavanje se organizira u sklopu kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Sazetak_Lovrincevic.pdf

Posted in Znanstveni razred.