Predavanje Ninoslava Truhara

U petak 18.10.2013. u 11 sati će se održati predavanje
prof.dr.sc. Ninoslava Truhara
s Odjela za matematiku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku pod naslovom
Relativna pertubacijska teorija za pozitivno definitne matrične parove i hiperbolni svojstveni problem. Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12.
Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Truhar_Abstract_ENG.pdf

Posted in Znanstveni razred.