Predavanje Gordana Radobolje

U petak 15.11.2013. u 10 sati će se održati predavanje
dr.sc. Gordana Radobolje
s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod naslovom
Primjena verteks-algebri u strukturnoj teoriji nekih reprezentacija Liejevih algebri Virasorovog tipa.
Predavanje organizira Znanstveni razred SMD-a u sklopu redovitog Znanstvenog kolokvija.
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na ovo predavanje u navedenom terminu u predavaonicu 22 PMF-a u Splitu, Teslina 12. Sažetak predavanja možete vidijeti u prilogu.

Sažetak_Radobolja.pdf

Posted in Znanstveni razred.