Predavanje: Fiksne točke difeomorfizama i njihove orbite

U petak, 26. studenog 2021. u 12h u dvorani B3-17 PMF-a

doc. dr. sc. Maja Resman

s Matematičkog odsjeka, PMF-a u Zagrebu

održat će predavanje

Fiksne točke difeomorfizama i njihove orbite

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju.

Sažetak:
Split_abstract

Posted in Događanja, Znanstveni razred.