Sedmi hrvatski matematički kongres

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će se

S E D M I   H R V A T S K I   M A T E M A T I Č K I   K O N G R E S

održati u Splitu od 15. do 18. lipnja 2022. godine pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Sedmi hrvatski matematički kongres je međunarodni znanstveni skup kojeg zajednički organiziraju Splitsko matematičko društvo, Hrvatsko matematičko društvo i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu.

Neki važni datumi:

  • Krajnji rok za registraciju i plaćanje kotizacije je 15. svibnja 2022. godine.
  • Krajnji rok za slanje sažetaka je 1. svibnja 2022. godine.

Ostale informacije možete naći na mrežnim stranicama:

7th Croatian Mathematical Congress – June 17-20, 2020, Split, Croatia (unist.hr)

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem pridonesete uspješnosti našega Kongresa!

U ime Organizacijskoga odbora:

Borka Jadrijević i Milica Klaričić Bakula

Posted in Znanstveni razred.