Putovanje Londonom kroz četiri zadatka

Mr. sc. Branka Gotovac, 
predavačica na Katedri za matematiku Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu održat će predavanje na temu

   Putovanje Londonom kroz četiri zadatka

 Predavanje će se održati u sklopu aktivnosti Nastavnog razreda SMD-a 2. listopada 2014. (četvrtak) u 19 sati na PMF-u, dvorana 22 , Teslina 12, Split.


 Poučavanje matematike na apstraktnim zadacima još uvijek je duboko ukorijenjena praksa u školama. Većina učenika ne može sama prepoznati matematiku u kontekstu i primijeniti je na realne situacije. Zato treba što više poučavati na realnim problemima. U predavanju će se izložiti četiri zadatka inspirirana boravkom u Londonu u kojim se prožimaju apstrakcija i stvarnost. Naglašena je važnost odabira i karakter zadataka posebno u svrhu motivacije učenika za matematiku. Stvaranje ovakvih zadataka radost je nastavniku i osvježenje za nastavnički entuzijazam te mogu potaknuti naše učenike na traženje “vlastitih” stvarnih situacija koje uključuju određeni matematički aspekt.

Posted in Nastavni razred.