Uprava

Upravno osoblje

Predsjednica: Izv. prof. dr. sc. Borka Jadrijević (PMF)
Dopredsjednica: Marica Brzica, prof. (OŠ Visoka)
Tajnica: Doc. dr. sc. Marija Bliznac Trebješanin (PMF)
Računovođa: Doc. dr. sc. Goran Erceg (PMF)

Voditelji razreda

Voditelj Znanstvenog razreda: Doc. dr. sc. Gordan Radobolja (PMF)
Voditeljica Nastavnog razreda: Irena Bego, prof. (OŠ Sućidar)

Vijeće

Izv. prof. dr. sc. Borka Jadrijević (PMF)
Marica Brzica, prof. (OŠ Visoka)
Doc. dr. sc. Marija Bliznac Trebješanin (PMF)
Doc. dr. sc. Goran Erceg (PMF)
Doc. dr. sc. Gordan Radobolja (PMF)
Irena Bego, prof. (OŠ Sućidar)
Ante Bartulović, prof. (III. gimnazija),
Izv. prof. dr. sc. Neda Lovričević (FGAG),
Anita Luketin, prof. (OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac),
Kata Vučić, prof. (IV. gimnazija)

Nadzorništvo

Jurica Barišin, prof. (I. gimnazija) ,
Mr. sc. Ivančica Mirošević (FESB),
Mirela Novak, prof. (OŠ Knez Trpimir, Kaštel Gomilica)

Časni sud

Prof. dr. sc. Marko Matić (PMF),
Prof. dr. sc. Zoran Babić (EFST),
Blaženka Kunac, prof. (OŠ Pujanki)