Učlani se

Članarina za 2019. godinu ostaje ista kao i za prošlu: za redovite članove iznosi 50 kuna, iznimno 0 kuna za umirovljene matematičare i studente, a uplaćuje se na žiro-račun SMD-a

IBAN  HR5523900011100310039

otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci.

SMD je kao pravna osoba član HMD-a, pa našim članovima pripadaju sva prava članova HMD-a (osim besplatnog časopisa u izdanju HMD-a). Članovi SMD-a ostvaruju punopravno članstvo u HMD-u za samo polovicu iznosa redovite članarine HMD-a, tj. za 60 kuna, koji uplaćuju na žiro-račun HMD-a.

Ako ste dobili uplatnicu HMD-a pod opis plaćanja dopišite “član(ica) SMDa“, originalni iznos precrtajte i napišite 60,00 kn

PRISTUPNICA

 

  Vaše ime:

  Vaše prezime:

  Datum rođenja:

  Adresa stanovanja:

  Email:


  Student:

  (ako niste student zanemarite sljedeća dva polja)

  Ime studijskog programa:

  Naziv visokoškolske ustanove:


  Umirovljenik:


  Zaposlen:

  (ako niste zaposleni zanemarite sljedeća dva polja)

  Ime poduzeća ili ustanove zaposlenja:

  Naziv radnog mjesta:


  Stručni ili akademski naziv:

  Zavrseni fakultet i studijski smjer:

  Unesite kôd (zaštita odbotova):
  captcha